PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 11.listopadu 2023 v podvečer jsem se zúčastnila akce „Podzimní strašení“ , kterou pořádal Spolek rodičů při MŠ Brodek u Prostějova, a žasla jsem! Zámecký park byl (jako už několik let předtím) plný světýlek, strašidelných zvuků

a strašidel. Úžasný zážitek! Jsem moc ráda, že tuto tradici dodržujete.

Děkuji všem organizátorům a aktérům akce. Jmenovitě p. Šimonové, Šenkyříkové, Klimešové, Smutné, Adam Králové,

p. Grydilovi, Petlákovi, Pluhařovi, Koždoňovi, prarodičům Novákovým, sourozencům Mičkovým, babičce Šenkyříkové, dětem – trpaslíčkům a v neposlední řadě p. Hlaváčovi, který se staral

o oheň. Akce to byla velmi, velmi vydařená.

Děkuji vám za váš čas a chuť udělat něco pro děti. Vážím si toho a jsem nesmírně ráda, že takové rodiče máme!

Děkuji.

Mgr. Zdeňka Piňosová, ředitelka MŠ