UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vzhledem k tomu, že nad budovou MŠ a zdravotního střediska se provádí práce na střeše, stojí kolem budovy MŠ lešení.
Důrazně vás žádáme o maximální pozornost a opatrnost a o zajištění bezpečnosti vaši i vašich dětí.
Děkujeme za spolupráci.


Vážení rodiče,

omlouváme se, že vám ještě nedošly přeplatky školného a vyúčtování aktivit.
Po dohodě s paní účetní vám v 1. polovině září přijde na účet jedna platba, v níž bude vratka školného za měsíc březen, duben a část května (pokud jste platili) plus přeplatek aktivit na akce MŠ nebo odečet nedoplatku těchto aktivit.
Tuto částku si následně můžete překontrolovat u tř. učitelek.

Děkujeme za pochopení.


INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že ode dne 17.3.2021 budou funkční tyto třídní e-mailové adresy.
Tímto bychom vás chtěli poprosit, abyste nám na naše soukromé e-maily již nepsali.

E- mail pro třídu Žabiček: zabicky33@seznam.cz

E-mail pro třídu Broučků: broucci111@seznam.cz

E-mail pro třídu Včeliček: vcelicky2@seznam.cz

DĚKUJEME