Mateřská škola se nachází v klidné části naší obce v ulici Zámecká, nedaleko fotbalového a dětského hřiště a nedaleko místní kulturní památky – zámku. Je to škola s celodenním provozem od 6,30 do 16,15 hodin a s cílovou kapacitou 73 dětí.

Součástí mateřské školy je školní jídelna-výdejna. Strava je do MŠ dovážena z kuchyně místní základní školy.

Kolem mateřské školy je velká školní zahrada, jejíž terén a zařízení nabízí dětem celoročně dostatek pohybu.

O docházku do naší mateřské školy je velký zájem. Všechny rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte v MŠ, se snažíme uspokojit. Do naší školy dojíždí i děti ze sousedních obcí Ondratic, Kobeřic.

Přijaté děti jsou rozděleny do tří tříd věkově homogenních. V přízemí mateřské školy můžete navštívit třídu „Broučků“, kde se naši malí (3-5ti letí) učí vzájemnému soužití, objevují nejbližší okolní svět, získávají základní dovednosti a návyky. O patro výš vzlétly „Včeličky“ – děti předškolní, které se hrou a prožitkovým učením připravují na školu. V nově vybudovaném oddělení se samostatným vchodem za zdravotním střediskem poskakuje třída ,,Žabiček“ (2-4 leté). Zvláštní péči věnujeme dětem s odloženou školní docházkou a  ve spolupráci s odborníky dětem  se speciálními vzdělávacími potřebami (pokud takové v MŠ máme).

Nabízíme standardní péči o všechny děti.

Děti navštěvují místní knihovnu, jezdí na divadelní představení, vystupují na různých akcích a oslavách v obci. Chodí na exkurze do místních firem a institucí. V rámci environmentální výchovy dětí spolupracujeme s ekologickým centrem IRIS v Prostějově.

Již tradicí se stalo pořádání akcí společných pro děti a jejich rodiče a další rodinné příslušníky. Tyto akce doplňují jednotlivé tématické celky vzdělávací činnosti a jsou jejich nedílnou součástí. Jsou to např. Drakiáda, Bramboriáda (bramborové soutěžení a tvoření z plodů podzimu), Podzimní strašení (stezka odvahy), Přátelské posezení u vánočního stromečku, Karneval, Besídka ke Dni matek, Týden oslav dne dětí (dětem každý den po celý týden, v němž slaví svůj svátek, připravujeme nějaké překvapení např.  : vystoupení kouzelníka, dopoledne plné soutěží, skákací hrad, hledání pokladu aj.),  Malá mateřinková maturita (slavnostní rozloučení s předškolními dětmi) a další.

Nezapomínáme ani na spolupráci se základní školou. Pro rodiče předškolních dětí pořádáme setkání s výchovnou poradkyní ZŠ, která informuje rodiče o školní zralosti a připravenosti a o zápisu dětí do první třídy. V červnu chodí předškolní děti na návštěvu za prvňáčky.