Komu je určen: dětem ve věku od 2 do 4 let, které dosud nenavštěvují MŠ, a které v září 2024 plánují nastoupit

Kdy: první setkání se bude konat ve středu 24.1.2024

Kde : v mateřské škole

Maminky mají možnost přijít se svými malými dětmi do mateřské školy, kde pro ně budou mít paní učitelky připravený program. Děti si společně s maminkou a ostatními dětmi budou hrát, malovat, cvičit, zpívat.

Cílem této nadstandardní aktivity je, aby si děti postupně zvykaly na prostředí mateřské školy, na své vrstevníky, na paní učitelky – vedle maminky další autorita, a na činnosti, které pak budou v mateřské škole běžně dělat. Tím vším směřujeme ke snadnějšímu pozdějšímu nástupu dítěte do mateřské školy, děti se lépe adaptují již ve známém prostředí, a ke snadnějšímu odloučení od rodičů.

Co pro to mám udělat?

Přihlásit k docházce se můžete na e-mail MŠ ms.brodekpv@centrum.cz nebo na telefonním čísle 582 370 236 od 2.1. do 5.1.2024.