zapsáno 17 dětí; 2-3 letých, 1 dítě se SVP

 

učitelky: Gabriela Jančiová, Mgr.Zdeňka Piňosová
asistent pedagoga: Eva Pospíšilová
provozní pracovnice: Iryna Khomych
kontakt do třídy: 739 035 428
Hlavním cílem vzdělávání dětí je :

  • adaptace dětí na prostředí mateřské školy a vztahy v ní (postupná socializace), zvládnutí odloučení od rodiny,
  • poskytnutí pocitu bezpečí, jistoty, lásky, utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému,
  • zvládnutí hygienických a sebeobslužných dovedností a návyků,
  • podpora zdravého vývoje dětí
  • rozvoj řeči