zapsáno 26 dětí 3 – 5 letých
učitelky: Renata Tomigová, Kateřina Příbramská
asistent pedagoga: Michaela Kalábová, Dis.
školnice: Renata Dobešová
kontakt do třídy: 739 044 512
Hlavním cílem vzdělávání dětí je:

  • zlepšování tělesné zdatnosti, pohybové obratnosti a zdravotní kultury dětí,
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních i receptivních, rozvoj poznávacích procesů a funkcí, rozvoj samostatnosti,
  • podpora utváření vztahů dítěte k dalším dětem i dospělým, rozvoj kooperativních dovedností
  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, řídit se pravidly
  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách