MINIŠKOLIČKA

Tato aktivita pod vedením paní učitelky Bc.Ivany Kučerové je zaměřená na rozvoj osobnosti dětí nejen se SVP  (dětí s oslabeným rodinným zázemím, s nižší pozorností, vnímáním, opožděným vývojem)  a dětí s OŠD.

Naší snahou je vytvořit těmto dětem optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého jednotlivého dítěte, což není v počtu dětí ve třídě a při jedné p.uč.možné.

Záměrem této aktivity je intenzívně pracovat a postupovat v souladu se základními  požadavky  RVP PV, ponechat dítěti dostatek času , samostatnosti a vlastního rozhodování  a poskytnout  mu tolik potřebnou motivaci (oceňovat snahu, chválit i ty nejmenší úspěchy a pokroky).

Každému dítěti poskytnout pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, jaká mu vyhovuje; vyrovnat tak jejich vzdělávací šance.

Vzdělávání bude vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí.