Stromovník
Prvek bude dětem sloužit k poznávání stromů, děti se tak budou moci učit poznávat jednotlivé dřeviny podle kůry nebo průřezu kmenů.

 

Zastřešená třída
Tento prostor učebny bude využíván pro účely výuky v rámci environmentální výchovy, besed, školních akcí a aktivit.

 

Tabule poznání – Ptáci

Tento prvek bude škole napomáhat předávat dětem zásady odpovědného chování vůči přírodě a zásady ochrany životního prostředí. Prvek bude využíván k poznávání a seznamování se s ptáky, kteří u nás žijí.

 

Vodní hrátky

Tyto prvky slouží k seznámení dětí s vodou a jejími vlastnostmi. Dále se děti seznámí s možnostmi využití a také důležitostí vodou šetřit a chránit její zdroje.

 

Dendrofon

Prvek slouží k základnímu rozeznávání dřev a seznamování s přírodními materiály. Dojde k podpoře rozvoje sluchového smyslu.

 

Dvojitá tabule kreslící

Prvek bude sloužit k výuce a malování – poznávání přírody a rostlin. Prvek bude využit při názorné výuce a rozvíjení schopnosti dětí

 

Vrbové tee-pee a pryžové sedací kostky

Prvek bude sloužit dětem ke hře a bude je motivovat k pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Děti zároveň budou moci pozorovat drobné živočichy, kterým prvek poskytne úkryt.

 

Palisádový les

Prvek bude sloužit především pro rozvíjení pohybových dovedností a motoriky. Díky prvku dojde k podpoře volnočasových aktivit mimo uzavřené prostory.

`