Cena stravného


Vážení rodiče,
ve školním roce 2023/24 se bude úplata za předškolní vzdělání tzv.“školné“ opět platit bankovním převodem.

Zadejte si v bance trvalý příkaz od září do června(celkem 10 plateb).

Platby musí být provedeny vždy k 15. v měsíci. Výše školného je 350 kč měsíčně. Kdo z rodičů má zájem, může zaplatit školné jednorázově v září zasláním částky 3 500 kč na účet školy nebo nadvakrát – v září 1 400 kč za měsíc září, říjen, listopad, prosinec a v lednu 2 100 kč za leden, únor, březen, květen a červen.

Předškolní děti ,,školné“ neplatí.
Děti s odkladem školní docházky ,,školné“ neplatí.

Platbu zasílejte na:
číslo účtu: 181975025
kód banky: 0300
konstantní symbol: 0968
do poznámek: jméno a příjmení dítěte