MŠ Brodek u Prostějova se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

 

Stav souladu

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1

 

Přístupnost obsahu

Struktura informací a ovládacích prvků na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost by neměli obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

 

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.6.2020
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 15.6.2020

 

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek Email: miroslavkristof@centrum.cz. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

 

Zpětná vazba

Mateřská škola Brodek u Prostějova Zámecká 348. Mateřská škola má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt je:

Mateřská škola Brodek u Prostějova,

ul. Zámecká 348

798 07

 

Telefon:

582 370 236)

E-mail:

ms.brodekpv@centrum.cz

 

Postupy pro prosazování práva:

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

 

e-mail: pristupnost@mvcr.cz