zapsáno 26 dětí 5 – 6 letých; ve třídě je jedno dítě se SVP
učitelky: Bc.Ivana Kučerová, Bc. Lucie Myšáková
asistent pedagoga: Veronika Látalová
provozní pracovnice: Věra Výmolová
kontakt do třídy: 739 045 749
Hlavním cílem vzdělávání dětí je :

  • rozvoj pohybových a manipulačních dovedností a schopností dětí
  • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, intelektu, sebepojetí, sebevyjádření
  • kultivace a obohacování vzájemné komunikace dětí s dětmi a dospělými založené na zralosti a dodržování pravidel
  • orientace ve světě materiálních a duchovních hodnot, ve světě kultury a umění
  • vytváření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí

 

U dětí předškolních se zaměřujeme na prohloubení a upevnění všech dovedností, které jsou předpokladem pro úspěšný vstup dětí do základní školy.