Průběh dne

Provoz mateřské školy je od 6.30 – 16.15 hodin.

USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

6,30 – 9,45 dopolední blok:
příchod dětí do MŠ (Včeličky i Žabičky se schází do 7,00 hodin ve třídě Broučků );
spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu a potřeb;
ranní kruh – vítací rituál, motivační rituál;
řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity;

od 9,00 hodin podávání přesnídávky;
didakticky zacílené činnosti – specifická forma pro předškolní vzdělávání přímo či nepřímo řízená, založená na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte, činnosti probíhají v centrech aktivit v menší skupině nebo individuálně;
hygiena, příprava na pobyt venku;

9,45- 11,45 pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování a sáňkování;

11,45- 12,30 hygiena, o b ě d, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12,30 – 16,15 odpolední blok :
literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby, ukolébavek);
odpočinek  dětí,

od 13,30 hod. klidové aktivity nespících dětí; činnosti dětí na základě zjištění ze záznamových archů;

od 14,30 hod. individuální podávání odpolední svačiny;
hry a činnosti dle zájmu dětí, postupné rozcházení dětí;
od 15,30 Žabičky i Včeličky ve třídě Broučků

16,15 uzavření mateřské školy

PO CELÝ DEN JE ZAJIŠTĚN PITNÝ REŽIM