Na této stránce bychom vám chtěli ukázat novou podobu naší zahrady.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu životního prostředí. Cílem Výzvy je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Zahradu v přírodním stylu budujeme postupně dle finančních možností již několik let. Podařilo se nám z provozních prostředků, z finančních darů od rodičů, okolních obcí, malých firem a vlastními silami na zahradě vybudovat různá přírodní zákoutí (hmyzí hotel, krmítko pro ptáčky, jezírko, štěrkoviště, ještěrkoviště, smyslový chodník, bylinkovou zahrádku, vyvýšené záhony, malý sad s ovocnými stromy a keři) a zázemí pro hry dětí (pískohry, domeček, skluzavku ve svahu, skluzavku se schůdky, lanové centrum, basketbalový koš, prohazovadlo ad.).

Nyní bychom chtěli využít této Výzvy a požádat o dotaci, kterou bychom použili k finálnímu dobudování zahrady v přírodním stylu. Po poradě s dětmi a některými rodiči chceme zahradu obohatit o:

– hrací prvky k rozvoji obratnosti (dřevěné špalky, přeskakovací tyče, domek na pružinách, řetězová lávka)

– prvky seznamující děti s přírodními živly (oheň-ohniště, voda-vodní hrátky, vítr-korouhev)

– zákoutí pro sociální kontakty (houpadlo „hnízdo“, vrbové chýše

– prvky k rozvoji poznávání (dendrofon, stopy zvěře, stromovník, zvučítko, hrací tabule – co zde žije)

– prvky pro zvířata (ptačí budka, pítko pro ptáky, krmítko pro veverky).

Naším cílem je vybudováním přírodní zahrady umožnit dětem hrát si, zažívat dobrodružství a nenásilně, přirozeně, vlastní činností, zkušeností a poznáním se vzdělávat. Tím vším přispět k rozvoji dětské osobnosti ve všech jejích oblastech.

Proto se také projekt jmenuje: Přírodní zahrada pro děti MŠ Brodek u Prostějova aneb Cesta za dobrodružstvím.

V pondělí 22.1.2018 jsme kroužek Tvořeníčko přeměnili na velké tvoření dětí, učitelek a maminek a vytvořili jsme krásný 3D model budoucí přírodní zahrady. Z následujících fotografií můžete samy posoudit. A držte nám pěsti, ať máme v této Výzvě štěstí!